Nr 1 na świecie

Dwuletnia gwarancja bez limitu kilometrów

GWARANCJA

System gwarancji krajowej ASSISTANCE

ASSISTANCE

Montaż w fabrycznie nowych samochodach bez utraty gwarancji producenta

Montaż w fabrycznie nowych samochodach

Wsparcie centralnego działu technicznego

Wsparcie centralnego działu technicznego

Ogólnopolska sieć autoryzowanych zakładów montażowych

sieć autoryzowanych zakładów

Ubezpieczenie nowego samochodu z instalacją LPG

Ubezpieczenie nowego samochodu

System gwarancji krajowej Assistance

Pragniemy, aby każdy klient czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego też, jako pierwsi w branży auto gazu uruchomiliśmy w 2005 roku system gwarancji krajowej ASSISTANCE.

Jest to jedyny dostępny tak rozbudowany oraz sprawdzony, program pomocy użytkownikom BRC. Zapewnia on klientowi pomoc techniczną w przypadku nagłej awarii w czasie podróży w dowolnym miejscu w Polsce.

Podobny system stosują autoryzowane sieci dealerów samochodowych. Oczywiście wszystkie usługi wykonywane są za darmo
w ramach gwarancji.


Firmy w sieci ASSISTANCE

Gwarancja Ogólnopolska (assistance) - ma na celu ułatwienie Użytkownikowi serwisowanie instalacji gazowej jak też pomoc w przypadku awarii elementu instalacji, która wystąpiła na trasie z dala od Zakładu montażowego - nie dotyczy błędów popełnionych przez Zakład montażowy

  1. Gwarancją Ogólnopolską są objęte wyłącznie kompletne instalacje gazowe systemu BRC (podzespoły BRC zamontowane w gaźniku, lambda BLITZ JUST, , SQ 24, SQ 32, SEQUENT P&D, ALBA, SDI, SDI 2.0 oraz inne produkty wprowadzane na rynek przez CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J.) z właściwą dla danego produktu, właściwie wypełnioną Książką Gwarancyjną.
  2. Dokonanie jakichkolwiek napraw może być wykonane jedynie na podstawie wyżej opisanej Książki Gwarancyjnej.
  3. Główny serwis, naprawy oraz regulacje powinny być wykonywane w Zakładzie montażowym. Z usługi Gwarancji Ogólnopolskiej można korzystać w następujących przypadkach:

  4. - gdy korzystanie z instalacji gazowej jest uniemożliwione lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.
    - oraz gdy odległość do Zakładu, w którym dokonano montażu przekracza w chwili wystąpienia awarii 50 km.

  5. Wszelkiego rodzaju regulacje wynikające z ponad normatywnego zużycia gazu powinny być rozpatrywane i wykony¬wane w Zakładzie montażowym. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się wykona¬nie regulacji przez Zakład assistance w ramach Gwarancji Ogólnopolskiej (assistance).
  6. W przypadku stwierdzenia, że w samochodzie Użytkownika jest zamontowany inny system niż BRC lub dystrybuowany przez CZAKRAM, to pomimo posiadania Książki Gwarancyjnej „gwarancja ogólnopolska” nie będzie respektowana.
  7. Wszelkie prace i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie w Zakładzie montażowym lub Zakładzie assistance (aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.czakram.pl/assistance).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. zatwierdź